Энэ блогтоо Швед улсын тухай мэдээ мэдээллийг цуглуулж, мөн өөрсдөө мэдээ бэлтгэн хүргэж байх зорилготойгоор нээж байна.
Бидэнтэй хамтран ажиллах, дэмжих бүх хүмүүст нээлттэй.

Холбоо барих: info@stockholm.mn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *