14Dec/17

Швэдийн эрүүл мэндийн систэм

Миний энэ бичсэн мэдээлэл зарим хүмүүст их хэрэгтэй гэж бодоод өөрийнхөө нүүрэнд дахин тавилаа. Усыг нь уувал ёсыг нь дага гэж сайхан үг бий. Монголдоо байвал бидэнд монголын эрүүл мэндийн систем үйлчилнэ.Read More…

25Aug/16

Шведийн нийгмийн халамжаас олгодог шүдний эмчилгээнд зориулсан тэтгэмж, хөнгөлөлтийн тухай

Шведийн нийгмийн халамжаас тус улсад оршин суугаа иргэдийн шүдний эмчилгээнд зориулан шүдний эмчилгээний тэтгэмжийг жил бүр олгодог бөгөөд энэхүү тэтгэмжийг жил бүрийн 7-р сарын 1-нд Försäkringskassan буюу Нийгмийн даатгалын санд таны personnummerRead More…

11Mar/16

Бичиг баримтгүй хараар амьдарч байгаа хүн эмнэлэгийн тусламж авах

Бичиг баримтгүй хүмүүс буюу хараар амьдарч байгаа хүмүүс яг цагаачлах хүсэлтээ өгсөн хүмүүстэй адил эмнэлэгийн тусламж авах эрхтэй байдаг. Төрөлт болон аборт мөн үнэгүй.