Tag Archives: Аялах

14Dec/15

Зорчих баталгаа

Resegaranti буюу зорчих баталгаа нь Stockholms Lokaltrafik AB (SL) компаниар үйлчлүүлэгчдэд өгч буй баталгаа бөгөөд хэрвээ Таны зорчихоор төлөвлөсөн нийтийн тээврийн хэрэгсэл хуваарьт цагаасаа 20 минутаас илүү хоцорсон болон цуцлагдсан тохиолдолд очихRead More…