Tag Archives: Боловсрол

07Dec/15

Швед улсын элсэлтийн шалгалт

Их, дээд сургуульд элсэх 2 гол үзүүлэлттэй. Нэг нь ахлах дунд боловсролын дундаж оноо буюу төгсөлтийн дүн / GPA/ Шведийн /SweSAT/ шалгалт 2 юм. SweSAT-ыг Боловсролын үнэлгээний газраас зохион байгуулдаг ба их,Read More…