Tag Archives: Монголын элчин

25Aug/16

Шведийн нийгмийн халамжаас олгодог шүдний эмчилгээнд зориулсан тэтгэмж, хөнгөлөлтийн тухай

Шведийн нийгмийн халамжаас тус улсад оршин суугаа иргэдийн шүдний эмчилгээнд зориулан шүдний эмчилгээний тэтгэмжийг жил бүр олгодог бөгөөд энэхүү тэтгэмжийг жил бүрийн 7-р сарын 1-нд Försäkringskassan буюу Нийгмийн даатгалын санд таны personnummerRead More…

22Dec/15

Үндэсний энгийн гадаад паспорт захиалах

Үндэсний энгийн гадаад паспорт 1. Анкет, 2. Өргөдөл / Үндэсний энгийн гадаад паспорт захиалах болсон шалтгаанаа дурьдсан өргөдлийг тус ЭСЯ-нд хандаж гаргах/, 3. Иргэний үнэмлэхний хуулбар, 4. Зураг ( 3,5х4,5-ийн хэмжээтэй, 4Read More…

14Dec/15

Зорчих баталгаа

Resegaranti буюу зорчих баталгаа нь Stockholms Lokaltrafik AB (SL) компаниар үйлчлүүлэгчдэд өгч буй баталгаа бөгөөд хэрвээ Таны зорчихоор төлөвлөсөн нийтийн тээврийн хэрэгсэл хуваарьт цагаасаа 20 минутаас илүү хоцорсон болон цуцлагдсан тохиолдолд очихRead More…