Tag Archives: Төлбөр тооцоо

07Feb/16

Электрон нэхэмжлэх E-faktura

Энэ удаа электрон нэхэмжлэх буюу E-faktura хэрэглэхийг зөвлөж байна. Мэдээж та бүхэн утасны төлбөр, байрны мөнгө, даатгал, гэрэл цахилгаан, интернэт, кабелийн телевизийн хураамж гээд олон тооны төлбөр тооцоог сар бүр төлж байгааRead More…