Tag Archives: Шалгалт

05Jan/16

Швед жолооны үнэмлэх авах тухай

Швед улсад 18 нас хүрснээр жолооны үнэмлэх авах эрхтэй болох бөгөөд үүний тулд “Körkortstillstånd ” буюу “Жолооны үнэмлэх авах зөвшөөрөл” хүссэн өргөдлийг Тээврийн газарт гаргадаг байна. Энэхүү зөвшөөрлийг авснаар жолооны дадлага хийхRead More…