Tag Archives: SL

18Dec/16

Нийтийн тээврийн үнэ нэмэгдэнэ

2017 оны 1 сарын 9 өдрөөс эхлэн Стогхольмын нийтийн тээврийн билетийн үнэд өөрчлөлт орохоор болжээ. 30 хоногийн билет 830крон болж /хуучин үнэ 790крон/ 40 кроноор нэмэгдэх ба хөнглөлттэй үнэ буюу тэтгэвэрийн, оюутан,Read More…

14Dec/15

Зорчих баталгаа

Resegaranti буюу зорчих баталгаа нь Stockholms Lokaltrafik AB (SL) компаниар үйлчлүүлэгчдэд өгч буй баталгаа бөгөөд хэрвээ Таны зорчихоор төлөвлөсөн нийтийн тээврийн хэрэгсэл хуваарьт цагаасаа 20 минутаас илүү хоцорсон болон цуцлагдсан тохиолдолд очихRead More…